• Hoa Sương
    13/50 Tập

    Hoa Sương

    Flowers In Fog
    13/50 Tập | HD

    xem phim Hoa Sương online, xem phim Hoa Sương trực tuyến nhanh nhất, phim Hoa Sương xoay quanh bốn người bạn chơi với nhau từ khi còn ở cô nhi viện Hoa Tâm, bốn bạn đều có tài năng riêng của mình nhưng do hoàn cảnh nên các bạn phải xa nhau. Sau mười sáu năm cách biệt, họ gặp lại nhau, tình cảm của những người bạn ...