Tiếng Súng - Thuppakki

Tiếng Súng

Thuppakki

(2012)
Thông tin phim
Nội dung phim Tiếng Súng:
Một viên đại úy của quân đội có nhiệm vụ theo dõi tiêu diệt băng nhóm khủng bố, và tìm ra các thế lực trong nội bộ của mình.

PMIM LẺ Cùng Thể Loại