BoBoiBoy Phiêu Lưu Ký - BoBoiBoy: The Movie

BoBoiBoy Phiêu Lưu Ký

BoBoiBoy: The Movie

(2016)
Thông tin phim
Nội dung phim BoBoiBoy Phiêu Lưu Ký:
Một nhóm siêu anh hùng nhí có năng lượng và sức mạnh phi phàm trong người mang nhiệm vụ bảo vệ trái đất, ngay trong lúc này có một quả cầu từ không trung đáp xuống và xuất hiện một nhóm người muốn hủy diệt trái đất...

PMIM LẺ Cùng Thể Loại